Провід станиці

Станична Пластова Старшина

 Голова – ст.пл.скоб Дмитро Сиротюк, ОЗО; syrotiuk.dmytro@gmail.com

 Писар – ст.пл. скоб Дмитро Дем’яненко, ОХ; demjanenkoskob@gmail.com

 Скарбник – пл.сен.прац. Юрій Роговик, ОХ; RohovykYurii@gmail.com

 Прес-секретар – ст.пл.скоб Дмитро Дем’яненко, ОХ; demjanenkoskob@gmail.com

Господарник – ст.пл. Назар Гапій, nazarhaps@gmail.com

 Референт Пташат – пл.сен.пр. Світлана Шацька; te241279ssi@gmail.com

 Референт УПН – пл.сен.пр. Світлана Шацька; te241279ssi@gmail.com

 Референт УПЮ – ст.пл.скоб. Дмитро Зарихта; 3dma77@gmail.com

 Референт третьої проби – ст.пл.скоб Петро Лапчак; petrolapchak@gmail.com

 Референт УСП – ст.пл. Юрій Микитів, ПМ; yuramykyttiv@gmail.com

 Референт УПС – пл.сен.прац. Христина Білик, Rt;

 Референт заходів – ст.пл.прих. Яна Доманюк; yanadomanuk@gmail.com