Угода користувача

1. Загальні умови використання користувачами мережі сайту www.plast.te.ua

Дана угода користувача (далі – Угода) встановлює умови та правила використання користувачами мережі сайту www.plast.te.ua (далі – Сайт), в тому числі:

  • умови використання матеріалів, розміщених на Сайті.
  • умови розміщення матеріалів (включаючи, але не обмежуючись текстовими матеріалами, зображеннями, коментарями) користувачами мережі на Сайті.

Інтернет-представництво (далі – Сайт) ТМГО «Тернопільський Пласт» являє собою систему інтерактивного обслуговування в режимі реального часу, експлуатовану ТМГО «Тернопільський Пласт» у всесвітній мережі і включає в себе інформаційні послуги і дані, що надаються ТМГО «Тернопільський Пласт» та третіми особами .

Використання Сайту користувачем мережі означає, що користувач мережі приймає і зобов’язується дотримуватися всі нижченаведені умови Угоди.

Угода повністю або частково може бути змінена ТМГО «Тернопільський Пласт» в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті.

2. Умови використання матеріалів, розміщених на сайті www.plast.te.ua

2.1. Сайт містить матеріали, захищені авторським правом, товарні знаки та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись текстами, фотографіями, відеоматеріалами, графічними зображеннями, музичними і звуковими творами.
При цьому весь зміст Сайту охороняється авторським правом як твір, створений колективним творчою працею, відповідно до законодавства України про авторське право і суміжні права.

ТМГО «Тернопільський Пласт» належить авторське право на використання вмісту Сайту (в тому числі право на підбір, розташування, систематизацію та перетворення даних, що містяться на сайті www.plast.te.ua, а також на самі вихідні дані), крім випадків, окремо зазначених у змісті опублікованих на Сайті матеріалів.

Відображені на сайті www.plast.te.ua відомості про діяльність ТМГО «Тернопільський Пласт», включаючи розклади, анонси тощо, є інформацією, що належить ТМГО «Тернопільський Пласт» на правах власності. Використання такої інформації в будь-яких цілях, окрім як в особистих, без згоди ТМГО «Тернопільський Пласт» не допускається.

Зазначені в цьому розділі Угоди положення передбачають захист інтересів ТМГО «Тернопільський Пласт» і третіх осіб, які є володарями прав щодо змісту (контенту) Сайту. При цьому всі ці власники прав вправі скористатися своїми правами, зазначеними в Угоді, самостійно.

2.2 Користувач мережі не має права вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу, створювати похідні продукти або іншим чином використовувати, частково або повністю, зміст Сайту, виняток становлять випадки використання розміщених текстових матеріалів в обсязі не більше 300 (трьохсот ) знаків без урахування розділових знаків (використання будь-яких фотоматеріалів і графічних зображень не допускається без згоди ТМГО «Тернопільський Пласт»).

Користувач мережі може завантажувати (скачувати) з Сайту матеріали, що охороняються авторським правом, тільки для особистого використання.

Якщо інше не передбачено законодавством про авторське право та суміжні права, не допускається копіювання, розповсюдження, передача третім особам, опублікування або інше використання в комерційних цілях матеріалів, завантажених з Сайту, без отримання письмового дозволу ТМГО «Тернопільський Пласт» або іншого законного власника авторських прав.

У разі отримання дозволу на копіювання, розповсюдження, опублікування або інше використання матеріалів сайту, що охороняються авторським правом, таке копіювання, розповсюдження, опублікування або інше використання не допускається без повідомлення про належність авторського права або із зміною або виключенням імені автора та / або товарного знаку.

3. Умови розміщення матеріалів користувачами мережі на сайті www.plast.te.ua

3.1. Користувач мережі зобов’язується використовувати Сайт тільки в законних цілях. Користувач Мережі зобов’язується не розміщувати на Сайті і не направляти куди-небудь через/за допомогою Сайту будь-які матеріали наступного характеру:

  • які порушують законодавство, містять погрози і образи, дискредитують інших осіб, які порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок, що носять характер непристойності;
  • порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси інших осіб;
  • сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі чи заклики до насильства;
  • інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яке тягне кримінальну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення законодавства.

Будь-які дії користувача мережі, які, на думку ТМГО «Тернопільський Пласт», обмежують або перешкоджають здійсненню прав іншого користувача мережі, що використовує Сайт, не допускаються.

3.2. Користувач мережі зобов’язується не розміщувати на Сайті і не направляти через/за допомогою Сайту матеріали, що є рекламою яких-небудь товарів або послуг, без отримання попередньої згоди ТМГО «Тернопільський Пласт».

Користувач мережі зобов’язується не використовувати Сайт для реклами або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і послуг в будь-якій формі, включаючи, але не обмежуючись стимулюванням користувачів до підписки на іншу систему інтерактивного обслуговування, що є конкурентом Сайту.

3.3. Користувач мережі зобов’язується не завантажувати, розміщувати або іншим чином використовувати на Сайті будь-які матеріали, що охороняються законодавством про інтелектуальну власність (у тому числі авторським правом, законодавством про товарні знаки), і інші охоронювані законодавством матеріали без отримання вираженого дозволу власника прав на охоронюваний матеріал . При цьому тягар доведення того, що розміщення на Сайті користувачем мережі матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб на розміщувані матеріали, лежить на користувача мережі.

3.4. Користувач мережі погоджується з тим, що він несе одноосібну повну відповідальність у відношенні розміщених на Сайті матеріалів, в тому числі за зміст таких матеріалів, відповідність їх вимогам законодавства, за порушення прав третіх осіб на розміщувані користувачем мережі матеріали, і відшкодовує збиток, що виникає внаслідок таких порушень, а також будь-які збитки, що виникають внаслідок завантаження на Сайт таких матеріалів.

3.5. При розміщенні будь-яких матеріалів в розділах Сайту для загального користування користувач мережі тим самим автоматично надає ТМГО «Тернопільський Пласт» (або підтверджує, що власник таких матеріалів надав ТМГО «Тернопільський Пласт») безкоштовне, постійне, безвідкличне, не виключне право на використання, відтворення, зміну, редагування, опублікування, переклад і розповсюдження таких матеріалів (частково або повністю) на території всіх країн світу і/або включення таких матеріалів в інші твори в будь-якій формі за допомогою використання будь-яких засобів масової інформації або технологій, які відомі в даний час або можуть бути винайдені в майбутньому, на весь термін охорони авторського права, передбачений законодавством України у відношенні таких матеріалів.

Користувач мережі також дозволяє доступ, перегляд, зберігання або відтворення таких матеріалів іншим користувачам мережі для особистого використання.

Користувач мережі надає ТМГО «Тернопільський Пласт» право редагувати, копіювати, публікувати і поширювати будь-які матеріали, розміщені користувачем мережі на Сайті.